Opatření kvůli koronaviru

Do autobusu už jen s rouškou a zadními dveřmi

Od 18. 3. 2020 platí zákaz vstupu do autobusů bez ochrany obličeje rouškou. Týká se to autobusů městské hromadné dopravy i krajských linek. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji. Dále je v autobusech zakázáno obsazovat první tři řady sedadel za řidičem a zakazuje se nástup předními dveřmi. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle.

Omezení na městském úřadě

Pokud potřebujete vyřídit cokoliv na městkém úřadě, ve vlastním zájmu si rozmyslete, zda je to nutné. Pokud váháte, můžete zavolat nebo napsat příslušnému úředníkovi (případně na ústřednu 566 781 111, e-mail mestovm@velkemezirici.cz) a domluvit se na dalším postupu.

Kdyby i přesto bylo nutné úřad navštívit osobně, vězte, že úřední doba je zkrácena takto:

Pondělí 8:00 – 11:00
Středa 14:00 – 17:00

Zkrácení úřední doby je nařízeno vládou, úplné oznámení je zde:

Pomoc seniorům

Ve spolupráci se sociálními službami se zřizuje koordinovaná služba pomoci seniorům, o kterou lze požádat u pracovnic příspěvkové organizace Sociální služby města Velkého Meziříčí na telefonu  733 285 957.

Bezpečnostní rada města Velkého Meziříčí vyzývá občany ve věku nad 70 let, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou, aby nevycházeli na veřejnost, kde se zdržuje více osob, aby si nákupy potravin a další potřebné záležitosti zajišťovali přes členy rodiny či jiné zdravé osoby. Není nutné vyvolávat paniku vykupováním potravin, kterých je v republice dostatečná zásoba.

Dále apelujeme na občany, aby dodržovali nařízená hygienická pravidla, aby co nejvíce omezili pohyb na veřejnosti, aby od sebe udržovali bezpečnou vzdálenost a aby si chránili dýchací cesty i oči.

Zavřená škola a školka

Základní škola je nařízením vlády zavřená do odvolání stejně jako všechny ostatní základky v ČR. Mateřská škola je uzavřena z důvodu nízkého zájmu o výuku, viz níže. Školy a školky ve Velkém Meziříčí jsou uzavřeny také ze stejného důvodu.

Informace od ředitelky ZŠ a MŠ Lhotky Evy Součkové k uzavření školky:

Vzhledem k tomu, že ode dneška (16.3.) není žádné dítě přítomno v MŠ ve Lhotkách, bylo po dohodě se zřizovatelem přistoupeno k zavření provozu v MŠ, a to do úterý 24.3. včetně. V pondělí 23.3. vám napíši email s dotazem, zda máte zájem o otevření školky od středy 25.3. Na základě informací od vás budu řešit další provoz mateřské školy. Situace se několikrát za den vyvíjí a samozřejmě budeme postupovat v souladu s pokyny MŠMT. Pokud by nastala nějaká změna, budu vám informace posílat emailovou poštou.

Setkání rodáků

31. srpna se událo setkání rodáků a obyvatel místních částí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice. Paní Zdena Poláková připravila a utřídila velké množství historických fotografií od začátku 20. století až do současnosti.

Hledání ztraceného času

Připravuje se II. setkání rodáků, obyvatel a příznivců obcí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice

„Hledání ztraceného času“ aneb „Rodák nebo náplava, každý tu rád ostává“

Sejdeme se v sobotu 31.srpna 2019 ve 14 hodin v kulturním domě ve Lhotkách

První takové setkání se konalo před 10 lety a tenkrát bude součástí výstava historických snímků, promítání fotografií o stavebním rozvoji a životě v našich vesničkách a další zajímavá témata. Rádi bychom pomohli paní Zdeně Polákové, která je garantem programu akce, se sbíráním a doplňováním materiálů.

Proto prosíme občany o pomoc. Hledáme…

  • co se ve všech třech obcích za 10 let od konání minulého setkání zbouralo, postavilo nebo přistavělo, z jednotlivých stavebních akcí v klíčových fázích vývoje – vždy původní podoba pozemku, starého domu apod., a pak další snímky postupného budování do konečné podoby. Ideální počet fotek pro zdokumentování stavby je cca 4-8 fotografií v elektronické podobě. To se týká i započatých staveb. Výrazně pomůže, když z množství fotek vyberete jen několik nejzajímavějších.
  • další zajímavé a cenné staré fotky, které se minule nepromítaly od těch nejstarších po 70. až 80. léta 20. století (fotky domů, záběry z obce i z běžného života místních obyvatel – práce v zemědělství i jinde, v domácnostech, události, zábava atd.) K fotkám paní Poláková uvítá informace, kdo na nich je, kde byly foceny a z kterého roku či doby pochází. Klidně se přijede podívat nebo si vybrat.
  • videozáběry z minulé akce Hledání ztraceného času (proběhla v roce 2009) Pomůže i informace, pokud si vzpomenete, kdo na setkání video natáčel.

Kontakt

Zdena Poláková
zdena.listopad@seznam.cz
tel.: 608 865 720

Pozvánky na setkání budou opět doručeny ve všech třech obcích do každé rodiny a uvítáme, když informace o akci i naše pozvání budete tlumočit vašim přespolním příbuzným, kterých se akce týká, a chtěli by se zúčastnit.

Dobrý den!

Na tomto webu postupně shromažďujeme praktické i zajímavé informace pro obyvatele a návštěvníky Lhotek, Kúsek a Dolních Radslavic u Velkého Meziříčí.

Lhotky
Dolní Radslavice
Kúsky